Status på renovering af tag og lys

Når jeg færdes på vores tennisanlæg, er der mange medlemmer, der giver udtryk for, hvor fantastisk det er, at vi nu endelig har fundet en løsning på tagproblematikken. Men i samme åndedrag bliver der også lidt bekymret spurgt ind til, hvorvidt vi nu kan regne med at...

Nyt tag og nyt lys – nu går arbejdet i gang

Som beskrevet i nyhedsmail den 13. maj har vi arbejdet på at indhente tilbud med henblik på at udskifte taget og installere ny LED belysning hen over sommeren. Tilbudsfasen er nu afsluttet og den valgte entreprenør starter arbejdet med nyt tag allerede nu på mandag...

Generalforsamling den 27. marts

Lyngby Tennisklub holder sin årlige generalforsamling onsdag den 27. marts kl. 19.15 Håber I vil sætte X i kalenderen og møde talstærkt op. Endelig indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden kommer i løbet af marts og senest 14 dage før...

Vagtskifte på kontoret

Den 1. februar tiltræder Anne Quist som ny administrativ medarbejder på kontoret. Hun erstatter Jens Erik Hincheli, der hidtil har haft et kombineret job som administrativ medarbejder og tennistræner. Jens ønsker at prioritere sit arbejde som tennistræner i...

Tæt tag til indendørssæson 2019/2020

Bestyrelsen arbejder stadig hårdt på at finde en holdbar løsning, så vi kan finansiere en udskiftning af taget. Det er ikke helt billigt, men vores forhåbning er, at taget er skiftet inden starten på næste indendørssæson. Indtil da håber vi på forståelse fra...