GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er ifølge klubbens vedtægter højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved brev eller ved bekendtgørelse i medlemsblad eller en kombination af e-mail, bekendtgørelse på hjemmesiden og opslag i klubben, med mindst 2 ugers varsel med dagsorden, regnskab og budget samt bestyrelsens indstilling vedrørende indskud og det årlige kontingent.

Forslag fra medlemmerne skal indleveres på klubbens kontor senest 1. februar.

 

Generalforsamling 2021 9. juni 2020 kl. 19:00.

  • Bestyrelsens beretning for året 2020.
  • Årsrapport/regnskab for Lyngby Tennis Klub 2020 (kommer snart)
  • Årsrapport/regnskab for Lyngby Tennis og Squashcenter 2020 (kommer snart)
  • Budget for Lyngby Tennis Klub 2020
  • Budget for Lyngby Tennis og Squashcenter 2020

 

Generalforsamling 2020 17. juni 2020 kl. 19:00.

 

Generalforsamling 2019 afholdt den 27. marts.

 

Generalforsamling 2018 afholdt den 18. marts.

 

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Sportschef: Jacob Holst
Mob.: 26 66 2640
Mail:
sportschef@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN