Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Alle klubbens medlemmer indkaldes ved opslag i klubben, ved udsendelse af e-mail til klubbens medlemmer og/eller på klubbens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

Ved at trykke på diverse tekster kommer dokumentet frem.

Generalforsamling afholdes 16. juni 2021 kl. 19:00 i klubbens lokaler.

 

Indkaldelse til generalforsamling 2021.

Bestyrelsens beretning.

Forslag til vedtægtsændringer.

Kommentarer til vedtægtsændringer.

Notat vedr. forslag fra Leif Brandt.

Referat

Lyngby Tennis og Squashcenter 2020.
Lyngby Tennis Klub 2020

 

Generalforsamling afholdt 17. juni 2020.

Referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2019.

Lyngby Tennis og Squashcenter 2019

Lyngby Tennis Klub 2019