GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er ifølge klubbens vedtægter højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt ved brev eller ved bekendtgørelse i medlemsblad eller en kombination af e-mail, bekendtgørelse på hjemmesiden og opslag i klubben, med mindst 2 ugers varsel med dagsorden, regnskab og budget samt bestyrelsens indstilling vedrørende indskud og det årlige kontingent.

Forslag fra medlemmerne skal indleveres på klubbens kontor senest 1. februar.

Seneste generalforsamling blev afholdt den 18. marts 2018

Referat af generalforsamlingen 2018

Årsrapport/regnskab for Lyngby Tennis Klub 2017

Årsrapport/regnskab for Lyngby Tennis og Squashcenter 2017

 

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00

Mail til kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Sportschef: Jacob Holst
Mob.: 26 66 2640
Mail:
sportschef@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN