Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Alle klubbens medlemmer indkaldes ved opslag i klubben, ved udsendelse af e-mail til klubbens medlemmer og/eller på klubbens hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

Ved at trykke på diverse tekster kommer dokumentet frem.

Generalforsamling 20. marts 2024 kl. 19:00.

Indkaldelse til generalforsamling 2024.

Bestyrelsens beretning for 2023.

Referat underskrevet af bestyrelse, dirigent og referent

Lyngby Tennis og Squashcenter 2023.
Lyngby Tennis Klub 2023

 

Generalforsamling afholdt 23. marts 2023.

Indkaldelse til generalforsamling 2023.

Bestyrelsens beretning for 2022.

Referat 30.03.23

Lyngby Tennis og Squashcenter 2022.
Lyngby Tennis Klub 2022

 

Generalforsamling afholdt 30. marts 2022.

Indkaldelse til generalforsamling 2022.

Bestyrelsens beretning for 2021.

Vedtaget ny kontingentstruktur.

Referat

Lyngby Tennis og Squashcenter 2021.
Lyngby Tennis Klub 2021

 

Generalforsamling  afholdt 16. juni 2021.

Bestyrelsens beretning 2020.

Forslag til vedtægtsændringer.

Kommentarer til vedtægtsændringer.

Notat vedr. forslag fra Leif Brandt.

Referat

Lyngby Tennis og Squashcenter 2020.
Lyngby Tennis Klub 2020

 

Generalforsamling afholdt 17. juni 2020.

Referat fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning 2019.

Lyngby Tennis og Squashcenter 2019

Lyngby Tennis Klub 2019