PRIVAT TRÆNING

Privat træning i Lyngby Tennis Klub
Lyngby Tennis Klub ønsker generelt at give vores medlemmer mulighed for at supplere deres klubtræning med yderligere timer, hvorfor vi har godkendt trænere til at give privat træning på LTK’s anlæg. Klubbens  regler for privat træning svarer til reglerne i andre større tennisklubber i Danmark.

Hvem må udføre privat træning i Lyngby Tennis Klub?
• Alle trænere, som ønsker at give private tennislektioner til klubbens medlemmer på klubbens tennisanlæg, skal være godkendt af klubbens Sportschef.

For at blive godkendt som privattræner skal følgende kriterier være opfyldt:

• Træneren skal være medlem af Lyngby Tennisklub.

• Træneren skal være tilknyttet klubben enten ved at være fastansat træner eller timetræner. Sportschefen kan ekstraordinært dispensere fra dette.

Regler for privat træning:
• Alle privattrænere får tildelt et særskilt privattræner medlemsnummer, som skal bruges til booking af baner til privat træning.

• Alle banetimer, hvor der gives privat træning, skal være booket med trænerens privat trænings nummer, samt spillerens medlemsnummer.

• For turneringsspillere, som indgår i LTK’s træningsplan, skal privattræning i LTK’s træningsterminer godkendes af Sportschefen.

• Privattrænerne er selv ansvarlige for overholdelse af gældende regler i relation til Skat.

• I indendørssæsonen har medlemmerne mulighed for at benytte klippekort, faste banetimer eller løse timer.

• Det er kun tilladt at give undervisning til medlemmer af Lyngby Tennis Klub og udenfor de normale tidspunkter for junior træning (kl. 15-19 på hverdage).

• Ungdomsspillere skal være en del af den organiserede træning for at modtage supplerende privattræning.

• Det er ikke tilladt at bruge klubbens kurve og bolde til privat træning. Træneren skal benytte sig af egen kurv og bolde.

Hvordan booker man en privat tennislektion?
· Spilleren tager kontakt med privattræneren og tidspunkt aftales.

· Spilleren booker banen med sit medlemsnummer og privattrænerens privattræner medlemsnummer.

Spilleren betaler trænerløn direkte til privattræneren.

Sanktioner hvis regler ikke overholdes:
• Overtrædes de gældende regler, vil privattræneren først modtage en advarsel.

• Anden gang vil privattræneren miste sin tilladelse at give private tennislektioner på klubbens anlæg.

Lyngby Tennis Klubs trænerteam

 

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN