KLUBBENS FACILITETER

TENNISBANERNE

Klubben råder over et samlet anlæg med 13 udendørs og fire indendørs tennisbaner på adressen Lundtoftevej 53 B.

UDENDØRS

Udendørs råder klubben over i alt 13 grusbaner, som er placeret rundt om og nært forbundet med det indendørs anlæg. Fire af banerne er forsynet med lysanlæg. Den ene bane er en centercourt med internationale mål og plads til ca. 700 tilskuere. Herudover er der to minitennisbaner og en slåmur.

Pleje og vedligehold af grusbanerne:  Når man ankommer til banen, skal man starte med at feje linjerne. Derefter skal man vande, Hvis banen er for tør, eller hvis du synes, at der er ” for meget grus på”, skal banen vandes inden spillet påbegyndes

Efter spil skal banen og linjer omhyggeligt fejes. Hvis du har behov herfor, kan du få instruktion af banemanden, om hvordan du kan vande banen med sprinklersystemet. Dette er meget mere effektivt. Hvis ”der er alt for meget grus på”, skal banen vandes grundigt. Så bliver gruset fast igen. På varme tørre dage skal banerne vandes en gang i timen.

INDENDØRS

Indendørs består anlægget af to tennishaller med hver to baner, klubhus, café og en squashhal med fire baner.

Tennisbaner: De fire tennisbaner er udført med spillebelægningen Synpave Rebound Ace, som er en godkendt ATP-belægning, og som der f.eks. spilles Australian Open på. Belægningen er meget miljøvenlig, fleksibel og minder med hensyn til boldopspring og hastighed om rødt grus. Lyset er udført med ECO POWER HI-LINE LED armaturer, som giver et kraftigt og meget jævnt fordelt lys. 

Klubhuset: Klubhuset er på ca. 1000 m2 og opført i to etager, placeret mellem de to tennishaller. Omklædningsrum, mødelokale, teknikrum og fitness er placeret i underetagen. På overetagen findes klublokale med udsyn til de fire tennisbaner, café, bordtennis, klubbens kontor og trænerkontor. Fra klublokalet er der adgang til en meget stor udvendig terrasse.

Squashbaner: Anlægget omfatter også fire squashbaner. Banerne er udført med en gulvbelægning af gummitræ og godkendt af det internationale squashforbund. Squashhallen er på 450 m2. Al kontakt vedrørende squash inklusiv banebooking: www.citysquashlyngby.dk.

Bane- og lysstyringssystem: Klubben bruger et PC-baseret kombineret bane- og lysstyringssystem. For alle tennisbaner – både ude og inde – gælder, at de kan reserveres enten i klubben via en Touch-skærm eller via bookingsystemet på nettet.

Ved reservation af indendørs tennisbaner omfatter systemet automatisk tænd og sluk af lys på banen.

Sæsoner

Udendørssæsonen går som udgangspunkt fra den 1. maj til den 30. september, mens indendørssæsonen som udgangspunkt går fra medio september til den 30. april. Vejret har dog stor indflydelse på dette.

 

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN