Kære medlemmer

Til orientering har vi i fredags desværre konstateret et tilfælde af coronavirus blandt et af vores medlemmer i forbindelse med en træningsseance. Vi har efterfølgende været i kontakt med corona hotline. De 5 personer, der var involveret i den pågældende træning, er blevet informeret om, hvordan de skal forholde sig. De er således alle opfordret til at gå i hjemmeisolation og skal testes på tirsdag. De må først vende tilbage til klubben, når deres test er negativ.

Selvom det er rigtig trist, er det her en reminder om, at vi alle skal tage Corona alvorligt igen, og opfordrer hermed alle til at huske på de gode Coronavaner, som let bliver glemt. Vi kan ikke udstikke skrappere retningslinjer end sundhedsmyndighederne, så vi opfordrer bare alle, der har været ekstra eksponeret for Corona, om at lade sig teste og undlade at komme i klubben, til testen er negativ.

Især vil vi gerne minde alle, der spiller på hold, om at BLIVE VÆK fra træningen, hvis man har de mindste symptomer på ikke at være på toppen.

Vi vil så nødigt ende i en situation, hvor vi igen må stoppe med at spille tennis.

De bedste hilsner

Bestyrelsen