Status på renovering af tag og lys

af Formanden
4. juli 2019

Når jeg færdes på vores tennisanlæg, er der mange medlemmer, der giver udtryk for, hvor fantastisk det er, at vi nu endelig har fundet en løsning på tagproblematikken. Men i samme åndedrag bliver der også lidt bekymret spurgt ind til, hvorvidt vi nu kan regne med at være færdig med arbejdet til indendørssæsonen begynder.

Hertil kan vi sige, at tidsplanen er baseret på, at der skal være tæt tag, inden at indendørs sæsonen begynder. Vi følger arbejdet tæt og der holdes løbende byggemøder med deltagelse af entreprenøren, vores rådgivende ingeniørfirma MOE A/S og vores eget interne byggeudvalg. Og selv om der er tale om arbejder, som i høj grad er vejrfølsomme, så forventer vi, at tidsplanen kommer til at holde.

Starten har i al fald været god og alt er indtil nu forløbet planmæssigt. Den valgte entreprenør, Primatag A/S, har som planlagt begyndt med den nordlige tennishal – bane 3 og 4. Derefter fortsættes der med hallen over bane 1 og 2, hvorefter det bliver Squashhallens tur.

Renoveringen består kort fortalt af en fjernelse af de nuværende nedbrudte bølgeeternitplader, en efterisolering, montering af 18 mm krydsfinerplader samt to lag tagpap. Til sidst bliver også tagpaptaget over klubhuset renoveret med to lag nyt tagpap.

Vores andet store projekt denne sommer handler om at udskifte det nuværende lys med LED lys, hvilket dels giver et meget bedre lys og dels en pæn besparelse på el – regningen. Klubben har indgået en aftale herom med firmaet ECO POWER, som er specialist i LED lys til sportsformål. Arbejdet er i fuld gang og der er således allerede etableret LED lys i klubhuset og i Squashhallen. Senere i løbet af sommeren kommer turen så til tennishallerne.

Så glæd jer til en indendørssæson, hvor man ikke længere behøver at tjekke vejrudsigten, inden man skal spille.

Men lige nu gælder det om at nyde sommeren og spillet på det røde grus.

God (tennis) sommer til alle.

Jesper Holstener Schmidt

Formand

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN