Præsentation af aktivitetsgruppens arbejde i LTK 

af Lyngby Tennis
7. marts 2019

I Lyngby Tennisklub er der oprettet en aktivitetsgruppe, der støtter bestyrelsen i dennes arbejde – og som altid åben for nye medlemmer.

Om gruppen
På initiativ af Niels Ulrik Heine, Anette Heine og Ole Dalsgaard blev der vinteren 2017 etableret en gruppe med det formål at styrke dialogen mellem medlemmerne og bestyrelsen og at støtte bestyrelsen i dens arbejde og at give alle bedre mulighed for at få deres ønsker og forventninger til klublivet opfyldt.

Op til generalforsamlingen i 2017 fremsatte gruppen nogle forslag om blandt andet driften af cafeen og om fordeling af indendørs baner. Forslagene blev drøftet på et møde mellem gruppen og bestyrelsen. Inden generalforsamlingen var der enighed om de fleste forslag. Herefter besluttede vi at fortsætte arbejdet i aktivitetsgruppen, der siden har holdt møde fire gange om året med deltagelse af medlemmer fra bestyrelsen.

Det arbejder vi med

Kommunikation og hjemmeside:
Vi har sørget for, at klubben har fået en ny hjemmeside, der gik i luften ved udgangen af december 2018. Desuden hjælper vi bestyrelsen med kommunikation til medlemmerne, som sker gennem nyheder på sitet og udsendelse af nyhedsbrev. 

Sportscafeen:
Vi hjælper bestyrelsen med kommunikation og udarbejdelse af ny kontrakt med Jens og Pia, der driver Sportscafeen.

Sponsorarbejde:
Vi er i færd med at revidere sponsorpakkerne og deltager som en del af klubbens sponsorudvalg med at forny sponsoraftalerne og at få nye sponsorer med på vognen. 

Målsætning for Lyngby Tennisklub:
Vi vil gerne have gang i en debat om klubben målsætning og finde en løsning på, hvordan vi kan fastholde klubbens juniorer, så de fortsætter i klubben som seniorspillere.

Flere aktiviteter og medlemmerne af LTK:
Endelig vil vi gerne involvere en masse medlemmer i en debat om klubben aktiviteter. Er der behov for flere fælles aktiviteter? I givet fald hvilke aktiviteter? Og hvordan skal vi gribe det an?

Hvem er vi
Gruppens medlemmer består p.t. af følgende aktive motions- og seniorspillere:
Ole Dalsgaard
Flemming Qvist
Anette Heine
Niels Ulrik Heine
Karin Møller-Olsen
Kasper Rud
Anne Dorthe Hansen

Vi vil meget gerne have både flere medlemmer og flere input.

Hvis du har lyst til at være med – eller har gode ideer/ønsker, du vil dele med os, så kontakt: Niels Ulrik Heine nuh@dklaw.dk eller 40550538

Vi holder møde næste gang onsdag den 24. april kl. 19.00 i klubben.

Mange hilsner Aktivitetsgruppen

Aktivitetsgruppen i LTK

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN