Nyt tag og nyt lys i tennis- og squashhal

af Kontoret
13. maj 2019

Ved den nyligt afholdte standerhejsning orienterede jeg om planerne for renoveringen af taget samt etablering af ny LED belysning.

Lyngby-Taarbæk kommune har tilkendegivet, under nærmere aftalevilkår, at være indstillet på at give klubben et ekstraordinært tilskud.

På den baggrund har klubben iværksat et samarbejde med rådgivende ingeniørfirma MOE A/S, som nu går i gang med at indhente tilbud fra et på forhånd prækvalificerede entreprenørfirmaer. I følge tidsplanen betyder det, at vi gerne skulle komme i gang med renoveringen af taget ca. medio juni.

Samtidig med at der etableres et tæt tag, er der også skabt mulighed for at udskifte lyset. Klubben har netop indgået en aftale med ECO-POWER om nyt LED lys i både tennishaller, squashhal og i klubhuset. Ud over at det giver et væsentligt bedre og billigere lys, hvilket giver en stor besparelse på elregningen, så bevirker det, at der samtidig opnås en reduktion af CO2 udslippet på skønsmæssigt 63.000 kg. Hermed bidrager vi også til kommunens mål om at være en grøn kommune.

Arbejdet med LED lys i hallerne vil blive iværksat, når tæt tag tillader det. Arbejdet med lyset i klubhuset kan forhåbentlig begyndes tidligere.

Vi må være indstillet på, at hallerne bliver omdannet til en byggeplads henover sommeren. Til gengæld kan vi se frem til – stadig ifølge planen – at kunne spille i tørvejr inden døre ved starten af indendørssæsonen. Og det er jo ikke så tosset.

Mange hilsner

Jesper

Formand

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN