Nyt nyhedsbrev fra Lyngby Tennis

af Lyngby Tennis
21. januar 2019


Kære medlem af Lyngby Tennis Klub,

Med etableringen af vores nye hjemmeside har vi oprettet et system hvor alle nyheder, der sendes ud til medlemmerne, også findes på forsiden af hjemmesiden.

Først bliver nyhederne lagt på forsiden af hjemmesiden, senere bliver nyhedsbrevet udsendt per mail til de medlemsgrupper, som det er relevant for.

Nogle nyheder sendes til alle medlemmer, mens eksempelvis nyheder, der angår juniorer kun sendes til juniorerne og deres forældre (hvis de er tilmeldt).

Vi opererer med følgende medlemsgrupper:

  • Alle medlemmer
  • Juniorer inklusiv junior elite
  • Senior elite
  • Senior motionsspillere inklusive motionisthold, old boys og old girls
  • Veteraner inklusive veteranhold

Hvem kan lægge nyheder på hjemmesiden?

Alle medlemmer, der løbende har informationer, som er relevante at sende til en eller flere af de nævnte medlemsgrupper, kan få adgang til at lægge nyheder på hjemmesiden.

Kontoret, sportschefen og medlemmer af bestyrelsen har som udgangspunkt adgang til at lægge nyheder på hjemmesiden.

Derudover kan udvalgsformænd, holdkaptajner og andre, der står for forskellige arrangementer i klubben, få adgang til at lægge nyheder på. Dog opfordrer vi til, at personer, der blot har en eller to nyheder om året, sender nyheden til kontoret, som så lægger den på hjemmesiden.

Medlemmer, der gerne vil have adgang til at lægge nyheder på hjemmesiden, bedes kontakte Karin Møller-Olsen på karinmollerolsen@mail.dk

Udsendelse af nyhedsbrevet per mail sker altid via kontoret.

Brug Facebook

Lyngby Tennis har også en facebook side: https://www.facebook.com/Lyngby-Tennis-Klub-160224624183383/

Alle FB-opslag fra denne side vises og kan læses på vores nye hjemmeside.

Alle medlemmer kan frit skrive og lægge billeder på Facebook – om stort og småt fra klubbens aktiviteter og arrangementer. Hermed en opfordring til alle om at lave opslag på vores Facebook side.

De bedste hilsner

Kontoret

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN