Nyt fra bestyrelse og trænerteam.

af Formanden
3. april 2020

Kære medlemmer.

Vi er stadig midt i en virkelig usædvanlig situation! Bestyrelse og trænerteam i Lyngby Tennis Klub håber VIRKELIG, at den snart er overstået, og vi får normale tilstande igen!!

Det var en ALT for stille afsked, vi holdt for Mark, efter 2,5 år i Lyngby, og det er en ALT for stille intro, vi kommer til at give Kristian, som startede igår – vi må tage revanche med dem begge, når vi må samles igen!!!

Men indtil da kommer her en opdatering på, hvad der sker i LTK.

Husk at følge os på de sociale medier. Som noget nyt vil vi også være aktive på Instagram fra profilen Lyngbytennisklub. Her vil der løbende være aktiviteter, sjove udfordringer, inspiration til fysisk træning, mental træning mm., som alle kan deltage i uanset alder og tennisniveau. Derudover vil facebooksiden være en central kommunikationskanal, som også kan tilgås fra hjemmesiden lyngbytennis.dk. På hjemmesiden vil de væsentlige nyheder naturligvis altid blive lagt op.

Alle medarbejdere har indtil 1. april arbejdet hjemme med de opgaver, som var mulige. Vores faste trænere Jacob, Paulette og Kristian er fra 1. april hjemsendt. I må derfor ikke forvente, de svarer på mails og telefonopkald. Vi kan tilbagekalde dem til arbejdet med 1 dags varsel, hvilket vi selvfølgelig kommer til lige så snart, vi kan åbne op delvist/helt, alt efter hvordan retningslinjerne nu bliver lagt. Vi kommer til at følge regeringen og Dansk Idrætsforbunds retningslinjer.

Der arbejdes intenst på at få udendørsbanerne klar. Slavo er in charge og knokler på, men både Mark og Romeo har hjulpet, selvom det ikke lige ligger under en træners jobbeskrivelse normalt! Og som om der ikke har været udfordringer nok, så har nattefrosten bestemt heller ikke gjort det her arbejde nemmere. Men vi har været tidligt ude i år med baneklargøringen og forberedt os så godt vi kunne. Så snart vi ved, hvornår banerne er klar, melder vi det selvfølgelig ud.

MEN selvom banerne bliver klar, bliver de kun åbnet for medlemmerne, hvis vores organisationer – DIF, DGI og DTF anbefaler det! Og husk – nedlukningen af klubben – også for evt. spil udendørs – er primært i jeres interesse! For at undgå, at I bliver smittet. Klubben har som sådan ingen interesse i at være nedlukket længere en højst nødvendigt!

DTF har aflyst Tennissportens Dag den 2. maj. Samme dag som vores officielle standerhejsning. Vi afventer  udviklingen, inden vi tager stilling til, om vi skal åbne delvist og hvordan, herunder hvornår der kan afholdes standerhejsning. Følg med her på hjemmesiden.

Der er blevet sendt kontingentopkrævninger ud og mange har allerede betalt. Enkelte medlemmer har studset lidt over standardformuleringen i PBS-opkrævningen, som nogle har modtaget og som fremstod med lige lovlig kort betalingsfrist og risiko for rykkergebyr. Vi beklager, hvis det har stødt nogle – det var bestemt ikke hensigten. 

Selvom vi alle har mistet træning, banetimer etc. håber vi naturligvis, at I vil betale kontingentet. Det er i sagens natur utrolig vigtigt af hensyn til klubbens fortsatte eksistens i disse usikre tider. Når vi er på den anden side og har et overblik over, hvilken impact krisen har haft på LTK’s økonomi, vender vi tilbage – vi vil gerne understrege, at LTK på ingen måde skal ”score/tjene” på Coronakrisen, og vi vil, i det omfang det er muligt, kompensere alle bedst muligt.

Danmark står sammen, og det gør LTK selvfølgelig også i den her virkelig mærkelige situation.

Pas på jer selv og på hinanden.

Bedste hilsner fra

Bestyrelse og Trænerteam.

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN