Nye retningslinjer vedr. Corona.

af Kontoret
28. oktober 2020

Nyt er at alle over 12 år fra torsdag den 29. oktober 2020 skal bære mundbind eller visir på offentlige steder indendørs. Det gælder også for vores tennisklub. Samtidig er krav til afstand og forsamlingsforbuddet fortsat gældende, selvom man bærer mundbind.  Kravet om brug af mundbind eller visir gælder, når man  

  • indendørs går til og fra tennishallen, er tilskuer, besøgende o.a., der ikke spiller tennis. 
  • idrætsudøvere, der mellem kampe eller træning går rundt i klubhuset.  

Kravet er ikke gældende, når man spiller tennis eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet bad i forbindelse med omklædning.

Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer (dog med undtagelser).

Forsamlingsforbuddet på max. 10 personer gælder fra 26. oktober 2020 og indtil videre de næste 4 uger.  Forsamlingsforbuddet omfatter (for deltagere over 21 år): 

  • Breddeidrætsaktiviteter og afvikling af kampe. 
  • Foreningsaktiviteter, hvor man ikke sidder ned. 
  • Indendørs- og udendørs aktiviteter. 
  • Sociale arrangementer (disse bør så vidt muligt aflyses). 

Undtagelser fra forsamlingsforbuddet: 

  • Forenings- og idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Her er max. antallet fortsat 50. 
  • Eliteidræt. 

Aktiviteter for børn og unge under 21 år 

  • Forsamlingsforbuddet på op til 50 personer gælder for aktiviteter, der er målrettet børn og unge under 21 år. 
  • Det fornødne antal voksne over 21 år må deltage mhp. at aktiviteten kan gennemføres. 

VIGTIGT! For at begrænse mængden af mennesker på samme sted, så henstiller vi generelt til, at forældre/pårørende, der følger børnene til tennis, bliver udenfor og på afstand, og at kun spillere og trænere opholder sig i hallerne, omklædningsrum og klublokaler – med afstand. Husk at meddele dette til f.eks. bedsteforældre, der afleverer/henter børnene

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN