Da så mange som muligt skal have mulighed for at spille i disse dage med kun 1 åben bane, kan man midlertidigt kun have én åben booking. Den vil blive sat op til 2 igen, når flere baner bliver fri for sne og is.