Klubben og CoVid 19.

af Kontoret
16. juni 2020

Kære medlemmer i LTK,

Da vi var i den første fase af CoVid 19 skrev vi ud, at vi ikke kunne svare på, om vi har mulighed for at tilbagebetale for de tabte træningstimer eller banetimer, som vi alle har oplevet i forbindelse med CoVid 19.

Vi skrev, at vi som klub selvfølgelig ikke skulle tjene på CoVid 19, at vi ville danne os et overblik over den økonomiske situation og dernæst skrive ud. Vi takker for jeres tålmodighed omkring dette!

Situationen er den, at vi stadig mangler svar på en ansøgning, vi har sendt ind til DIF/DGI`s Corona hjælpepulje på knapt 65.000kr. Det er dog ret tvivlsomt, om vi får støtte herfra, da DIF/DGI har modtaget tæt på 3000 ansøgninger for beløb, der overstiger puljen 5-6 gange.

Til gengæld har vi netop fået en afklaring fra vores revisor på, hvorvidt vi er berettiget til kompensation for faste omkostninger som følge af omsætningsnedgang. Denne skal være på mindst 35% sammenlignet med en referenceperiode i 2019. Disse kriterier opfylder vi desværre ikke, hvorfor vi ikke kan modtage kompensation i denne sammenhæng.

I grove tal betyder det, at de 82.000 kr. vi har modtaget i lønkompensation som følge af hjemsendelse af medarbejderne, kun lige dækker de knapt 75.000 kr vi har mistet i indtægter fra salg af klippekort, løse timer, camps/clinics, sponsorater og wannasport .

Hvis vi skulle refundere tabte træningstimer og faste baner, vil det koste klubben 325.000kr og det kan økonomien ikke bære. Vi kan heller ikke bare give det som kompensation i form af klip og ekstra træning resten af året, for så vil samme indtægt komme til at mangle, og det har LTK ikke råd til.

Vi ved at nogle har mistet mere end andre. For vores faste banetime lejere er worst case 7 ugers leje svarende til 242 kr. pr spiller, hvis man er 4 på banen i primetime. Det er klart, at har man mange baner i løbet af ugen, så løber beløbet også op. For de juniorer, der har mange timers træning hver uge, er worst case 983 kr. pr. junior i de 2 uger vi ender med at have mistet. Vi har alle i vores kontingent selvfølgelig mistet en del af vores indendørssæson – men vi gjorde en stor indsats for at åbne banerne udendørs så hurtigt det var muligt, i håbet om at kompensere, der hvor vi kunne kontrollere.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi som bestyrelse bestemt ikke synes, det er sjovt at skulle meddele, at vi ikke kan refundere alt det vores medlemmer har mistet, da vi er helt klar over det har konsekvenser for nogen. Dog har vi valgt at sætte LTK’s fortsatte eksistens højest og vi vil som alle andre i denne tid håbe på vores medlemmers forståelse og forenings-sind.

Bedste hilsner

Bestyrelsen

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN