Klargøring af baner i gang/Preparation of courts has started.

af Kontoret
24. marts 2021

Lyngby Tennisklub er nu ved at klargøre de første udendørsbaner med nyt grus med assistance fra AC Sportsanlæg, der har medtaget en havetraktor med en smart grusspreder. Der er i dag startet med at få det nye grus lagt på Bane 4 og 7. Derefter følger i denne uge bane 8, 10, 11 og 12. Når disse baner er tromlet og vandet med et tilfredsstillende resultat, vil de blive åbnet for spil, hvilket vi håber kan ske frem mod Påsken 2021. De resterende baner vil der blive arbejdet med i Påsken, om det danske aprilsvejr tillader det.

Lyngby Tennis Club is now preparing the first outdoor courts with new gravel with assistance from AC Sportsanlæg, which has included a garden tractor with a smart gravel spreader. The new gravel has today been laid on court 4 and 7. This week court 8, 10, 11 and 12 will follow. Once these lanes have been tumbled and watered with a satisfactory result, they will be opened for play, which we hope can happen towards Easter 2021. The remaining courts will be worked on during Easter, if the Danish April weather will allow it.

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN