Vi har med glæde noteret os de seneste udmeldinger den 20. april fra sundhedsmyndigherne samt vores idrætsorganisationer DIF, DGI og Dansk Tennisforbund. Her anbefales det, at udendørs tennisbaner nu kan åbnes – dog under hensyntagen til en række forholdsregler for at minimere smitterisiko. Man kan læse meget mere herom på de respektive organisationers hjemmesider.

Inden vi kan meddele en præcis dato for åbning af banerne i LTK, afventer vi et endeligt “go” fra Lyngby – Taarbæk kommune. Så snart vi har tilladelsen herfra, vender vi tilbage med ny information om åbning af banerne, herunder hvilke forholdsregler man skal være opmærksom på.

Får vi en klarmelding fra kommunen, forventer vi at kunne åbne ca. halvdelen af udendørsbanerne ganske hurtigt derefter.

Venlig hilsen

Jesper Holstener  Schmidt

formand@lyngbytennis.dk