Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lyngby Tennis Klub og LTSC onsdag d. 30. marts 2022 kl. 19.00.

af Kontoret
16. marts 2022

Kære medlemmer.

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Alle relevante dokumenter (årsrapport, budget, beretning m.m.) kan ses på klubbens hjemmeside under generalforsamling.
www.lyngbytennis.dk/klubben/generalforsamling/

Dagsorden i henhold til klubbernes love (Dagsordenerne i LTK og LTSC er identiske bortset fra punkt 6, der udgår i LTSC):

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af indskud og kontingent.
Bestyrelsen foreslår ny kontingentstruktur. Se bilag.

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand.
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jesper Holstener Schmidt.

7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af to bestyrelsesmedlemmer til LTSC.
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Peter Falkenberg (kasserer), Julie Wedell– Wedellsborg, Holger B. Nielsen, Steen Adam Kiørboe, Malene Stripp og Thomas Tang. Birgitte Morits genopstiller ikke.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Falkenberg og Julie Wedell-Wedellsborg som bestyrelsesmedlemmer til LTSC.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt valg af en suppleant til LTSC.

9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Inforevision

10.Eventuelt.

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN