Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lyngby Tennis Klub og LTSC onsdag d. 27. marts kl. 19.15

af Kontoret
13. marts 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Lyngby Tennis Klub og i Lyngby Tennis & Squash Center onsdag d. 27. marts, 2019, kl. 19.15 i klubben.

Dagsorden i henhold til klubbernes love (Dagsordenerne i LTK og LTSC er identiske bortset fra punkt 6, der udgår i LTSC):

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år:

– Herunder opdatering på den løsning bestyrelsen arbejder på ift. at få renoveret tag, etablering af byggeudvalg, sportslige resultater samt øvrige udviklingstiltag.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskaber eftersendes snarest muligt.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af indskud og kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. Der er indkommet et forslag fra Niels Ulrik Heine og John Ottesen omkring etablering af bedre udendørs belysning ved trappen i Caféområdet. Dette er efterfølgende blevet etableret, hvorfor forslaget udgår.

6. Valg af formand. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jesper H. Schmidt.

7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af to bestyrelsesmedlemmer til LTSC. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Kim Boisen (næstformand), Peter Harden, Jesper Olsen, Paul Jalili Mikkelsen samt nyvalg af Julie Wedel Wedelsborg samt Peter Falkenberg som kasserer.

Bestyrelsen foreslår valg af Peter Harden og Paul Jalili Mikkelsen som bestyrelsesmedlemmer til LTSC.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt valg af en suppleant til LTSC. Bestyrelsen mangler pt. 2 suppleanter og opfordrer alle, der har ideer til og mulighed for at hjælpe klubben med at udvikle sig om at sende en mail til formand@lyngbytennis.dk.

9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Inforevision.

10. Eventuelt

Bilag:

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN