Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LTK og LTSC onsdag d. 20. marts 2024 kl. 19.00 – Reminder

af Kontoret
18. marts 2024

Kære medlemmer.

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lyngby Tennis Klub (LTK) og Lyngby Tennis og Squashcenter (LTSC) onsdag den 20. marts kl. 19:00.

Alle relevante dokumenter (årsrapport, budget m.m.) kan ses på klubbens hjemmeside her.

Dagsorden i henhold til klubbernes love (Dagsorderne i LTK og LTSC er identiske bortset fra punkt 6, der udgår i LTSC):

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af indskud og kontingent.
  1. Bestyrelsen foreslår uændret indskud og kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  1. Ingen forslag er modtaget.
 6. Valg af formand.
  1. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jesper Holstener Schmidt.
 7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af to bestyrelsesmedlemmer til LTSC.
  1. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Peter Falkenberg (kasserer), Julie Wedell– Wedellsborg, Holger B. Nielsen, Steen Adam Kiørboe, Thomas Tang og Frederik Sletting.
  2. Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Falkenberg og Julie Wedell-Wedellsborg som bestyrelsesmedlemmer til LTSC.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt valg af en suppleant til LTSC.
 9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Inforevision.
 10. Eventuelt

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN