Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lyngby Tennis Klub og LTSC onsdag d. 11. marts 2020 kl. 19:00

af Kontoret
26. februar 2020

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af indskud og kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret indskud og kontingent

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Der er indkommet følgende forslag fra Kjeld Almer til vedtægternes § 10 og tilsvarende i vedtægterne for LTSC. Forslaget lyder:

”Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, som er fyldt 18 år”.

6. Valg af formand. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jesper Holstener Schmidt.

7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af to bestyrelsesmedlemmer til LTSC.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Peter Falkenberg (kasserer), Julie Wedell – Wedellsborg samt Birgitte Morits. Kim Boisen og Peter B. Harden genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår valg af Peter Falkenberg og Julie Wedell-Wedellsborg som bestyrelsesmedlemmer til LTSC.

Bestyrelsen mangler således 3 medlemmer og opfordrer alle, der kunne have lyst til at bidrage, til at sende en mail til formand@lyngbytennis.dk.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt valg af en suppleant til LTSC. Også her opfordres frivillige til at melde sig ved at sende en mail til formand@lyngbytennis.dk.

9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Inforevision

10. Eventuelt

Årsrapporter, beretning og budgetter ligger under Generalforsamling.

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN