Vi kan hermed meddele, at taget er tæt, LED lys er monteret på banerne og i klubhus, banerne er vaskede og indendørssæsonen kunne begynde som planlagt. Der resterer dog enkelte udvendige færdiggørelsesarbejder.

Vi skal samtidigt kraftigt henstille til IKKE at gå ind i klubhuset eller på indendørs banerne med grus under skoene, da det sviner frygteligt.