Hvorfor har bestyrelsen valgt at lukke banerne?

af Kontoret
15. marts 2020

Bestyrelsen har drøftet situationen meget grundigt. I første omgang valgte vi at lukke ned for al organiseret klubaktivitet (træning o.l.), men fastholdt muligheden for at booke baner individuelt. Samtidig fulgte vi situationen meget tæt, med henblik på evt. at revurdere beslutningen.

Som tingene udviklede sig stod det ret hurtigt klart, at vi var nødt til at lukke helt ned for alt spil, for også at yde vores bidrag til at hindre smittespredning.

Der er mange argumenter for denne beslutning og vi har bl.a. baseret det på følgende:

  • Myndighederne opfordrer kraftigt til at al indendørs idræt stoppes
  • DIF, DGI og Dansk Tennis Forbund henstiller til at såvel indendørs som udendørs idræt stoppes foreløbig frem til den 30. marts
  • Lyngby – Taarbæk kommune har lukket ned for al idrætsaktivitet og Lyngby Idrætsby er helt lukket
  • Alle tennisklubber omkring os har lukket

Vi kan i denne situation ikke tillade os at stille rammer til rådighed, som kan danne udgangspunkt for smittespredning, hvorfor vi har lukket helt ned.

Vi håber som Jer, at det snart er overstået, så vi alle kan få vores motion på tennisbanen.

PS: Vi starter arbejdet med at klargøre udendørsbanerne den 16. marts. Det er væsentlig tidligere end normalt og vi gør alt, hvad vi kan, for at få dem klar til spil så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN