Gør LTK til et endnu bedre sted at være: deltag i klubbens betyrelses- eller udvalgsarbejde

af Lyngby Tennis
24. februar 2020

LTK er en traditionsrig tennisklub, der om 3 år kan fejre 100-års fødselsdag.

Rigtig mange mennesker har gennem disse mange år lagt et varierende antal timer i bestyrelses- eller udvalgsarbejde. De har sørget for, at de mange medlemmer har kunnet komme og spille i klubben såvel i turneringssammenhæng som en hvilken som helst anden tennissammenhæng. Det har gjaldt spillere i alle aldre. For mange har det at være medlem af LTK været en livsstil.

De seneste år har det imidlertid været svært at rekruttere  medlemmer  som bestyrelsesmedlemmer. Det er lidt ærgerligt, for hvis vi vil bevare LTK som det dejlige sted, det gerne skulle være, må vi hjælpe hinanden med det. Det er ikke fordi, det nødvendigvis kræver et kæmpestort antal timer at sidde i bestyrelsen. Der er nemlig mange, der udenfor bestyrelsen hjælper til ved f.eks. at deltage i forskellige udvalg, som så har en i bestyrelsen at referere til.

I nogle år er en meget stor del af bestyrelsens energi brugt på de fysiske rammer og de dermed følgende økonomiske problemstillinger. Disse er nu løst. Vi har fået nyt tag, og vi har fået en aftale med kommunen herom samt opnået fondsmidler til yderligere forbedringer af anlægget. Derfor handler det kommende ledelsesarbejde i LTK om noget så dejligt som tennis, samvær og hygge. Det er det, det hele går ud på!

Den 11. marts 2020 finder den ordinære generalforsamling sted. På den vælges foruden formanden 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Derfor denne efterlysning af medlemmer både til bestyrelsen og til andet udvalgsarbejde, som man kan byde ind med. Kontakt Jesper H. Schmidt formand@lyngbytennis.dk eller undertegnede på vegne klubbens aktivitetsudvalg nuh@dklaw.dk.

Niels Ulrik Heine.

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN