Booking af udendørs baner kan slettes pga is, sne og vand/Booking of outdoor courses can be deleted due to ice, snow and water

af Kontoret
24. januar 2021

Vi skal gøre opmærksom på, at booking af udendørs baner kan blive slettet uden nærmere grund, hvis vi vurderer at banerne er uegnet til spil på grund af is, sne og vand.

Det kan være alle eller enkelte baner, der lukkes, så hvis din booking er slettet, må vi bede dig selv tjekke, om det muligt at booke på en anden bane. Vi beklager de gener, det medfører, men vores banemand har nok at se til med at holde styr på banernes kondition og har derfor kun mulighed for at slette, men ikke flytte reservationer.

We must point out, that booking of outdoor courts can be canceled without further reason, if we assess that the courts are unsuitable for playing due to ice, snow and water.

It may be all or some courts that are closed, so if you booking is cancelled, we must ask you to check for yourself, whether if is possible to book another court. We apologize for the inconvenience this may course, but our court manager is busy to keep track of the condition of the courts and therefore only has the option to cancel and not move reservations.

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN