Åbning af indendørs faciliteter og baner.

af Kontoret
9. juni 2020

Det er nu igen muligt at spille indendørs tennis. Reglerne er de samme for udendørs og indendørs. Dog er der for indendørs krav om 4 kvadratmeter per person ved idrætsaktivitet og 2 kvadratmeter per person, hvis man i hovedreglen sidder ned.

Omklædningsrummene samt badefaciliteter kan også benyttes ligesom man gerne må opholde sig i klubhuset – med afstand.

Reglerne for spil er lempet, så følgende råd nu er gældende:

  • Hold god afstand.
  • Hav fokus på god håndhygiejne før, under og efter spil.
  • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres udstyr.
  • Overhold til enhver tid forsamlingsforbuddet på max. 50 personer.
  • Minimer kontakt med bænke, nettet og andet materiale på og udenfor banen.
  • Brug engangshandsker eller sprit i forbindelse med banefejning og vanding

Klubben har opsat håndsprit både ved uden- og indendørsbanerne, men vi anbefaler, at du altid selv medbringer, hvis beholderen ved banen er løbet tør eller er væk.

Læs mere om de nye retningslinjer på https://tennis.dk/corona-fase3/

Med venlig hilsen

Kontoret.

Kontorets åbningstider:

Tirsdag kl. 11.00-18.00
(personlig og tlf. henvendelse)
Torsdag kl. 11.00-15.00
(kun telefonisk henvendelse)
Tlf.: 45 20 00 00 eller mobil 21 15 07 80

Mail til:

kontoret@lyngbytennis.dk besvares løbende.

Kontakt ang. træning:

Klubchef Kristian Nielsen
mob: 23 83 94 99
kristian@lyngbytennis.dk

TAK FOR STØTTEN