Indkaldelse til Generalforsamling 2018

Udskriv
Oprettet: Søndag, 04. marts 2018 Skrevet af Kontoret

 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Lyngby Tennis Klub og i Lyngby Tennis- og Squashcenter søndag d. 18. marts 2018, kl. 16.00 i klubben.

 

Dagsorden i henhold til klubbernes love

(Dagsordenerne i LTK og LTSC er identiske bortset fra punkt 6, der udgår i LTSC):

 

1.         Valg af dirigent.

2.         Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbneår:

- Herunder sportslige resultater, udviklingstiltag og opdatering på situation med renovering af bane-anlæg og tag.

3.         Forelæggelse af det reviderede regnskab tilgodkendelse

4.         Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af indskud og kontingent*

5.         Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

            (Der er ikke stillet nogle forslag i år)

6.         Valg af formand**

7.         Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af to bestyrelses-medlemmer til LTSC***

8.         Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen**** og valg af en suppleant til LTSC

9.         Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.

             - Bestyrelsen foreslår genvalg af Inforevision.

10.      Eventuelt

 

*    Som følge af øgede udgifter i forbindelse med ny afdragsprofil på lån og den forestående renovering af haltaget, foreslår bestyrelsen at sætte kontingentet for seniorer op med kr. 100,­ til kr.2 .100 og kontingentet for juniorer op fra kr.1.450 til 1.500. Vedr. sæsonmedlemskaber foreslås det, at sommerkontingent hæves med 100,- til 850,- samt at vinterkontingent afskaffes grundet hyppige mistolkninger af reglerne. Indskud forbliver uforandret.

 

** Lene Steenberg ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår Jesper Holstener Schmidt som ny formand.

 

*** Bestyrelsen indstiller følgende medlemmer til genvalg: Kim Boisen, Birgit Torpegaard, Peter Harden og Michael Petersen. Kasper Rud genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Paul Jalili Mikkelsen som nyt bestyrelsesmedlem. Såfremt ovenstående medlemmer vælges, er der minimum en ledig plads i bestyrelsen. Interesserede kandidater, der er villige til at give en hånd med i at udvikle LTK til at blive en endnu bedre klub ,opfordres til at stille op. Michael Petersen og Jesper Holstener Schmidt forslås til valg i bestyrelsen for LTSC.

 

**** Bestyrelsen indstiller Anne Dorthe Hansen til genvalg som suppleant. Da Nickolai Linde ikke genopstiller er der en vakant post som suppleant.

 

Årsrapport for LTK kan downloades her:

Årsrapport 2017 LTK

 

Årsrapport for LTSC kan downloades her:

Årsrapport 2017 LTSC

 

Notat om årsrapporterne kan downloades her: 

Regnskabsnotat 

 

Overblik over Budgetter for 2018 kan downloades her: 

Overblik Budgetter 2018

 

Login ansatte

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates free. Lyngby Tennis Klub - Lundtoftevej 53B, 2800 Kgs. Lyngby - 45 20 00 00